รับทำบัญชี
     
     
     
    Home     |     MAP     |     Contact Us
       
บริการรับทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 
ข่าวสารใหม่ ๆ ในแวดวงบัญชีและภาษี
 
หน่วยบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร ที่ทำการ สนง.สรรพากรภาค 1-3 มีทั้งหมด 30 เขต

หน่วยบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร
สำนักงานสรรพากรภาค 1 - 3

หน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ สำนักงานสรรพากรภาค 1 - 3 (Region 1 - 3) ภาค 1 (Region 1) ภาค 3 (Region 3) ภาค 3 (Region 3) ภาค 2 (Region 2)
 
 
     
 
90 อาคารกรมสรรพากร ชั้นที่ 21 - 23 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-3605-13, 0-2272-8018 โทรสาร 0-2617-3616
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 8, 28, 29, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 204, 112, 159
ปอ. 29, 39, 159, 502, 503, 509, 510, ปอ.พ. 5, 16
รถไฟฟ้า สถานีอารีย์
 
     
 
2884/1 อาคาร FCI2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2718-0596-99, 0-2718-0650-60 โทรสาร. 0-2319-3930, 0-2314-0966
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206
ปอ. 11, 60, 93, 99, 206, 512, ปอ.พ.10, 23
 
     
 
3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทร. 0-2281-0051-2 โทรสาร 0-2282-9329
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201
ปอ. 7, 64, 80, 91

 
space
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
พระนคร 1
     -
พระนคร 2
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1
     -
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2
     - สัมพันธ์วงศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ปทุมวัน 1
     -
ปทุมวัน 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
พญาไท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ราชเทวี 1
     -
ราชเทวี 2
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ดุสิต
     -
บางซื่อ  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
จตุจักร
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ลาดพร้าว
     -
บางเขน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
หลักสี่ 
     -
ดอนเมือง   
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ห้วยขวาง 1
     -
ห้วยขวาง 2
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ดินแดง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
สวนหลวง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
คลองเตย 1
     -
คลองเตย 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
วัฒนา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
พระโขนง
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ประเวศ
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางนา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางกะปิ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บึงกุ่ม
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
วังทองหลาง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
มีนบุรี
     -
หนองจอก
     -
ลาดกระบัง
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางรัก 1
     -
บางรัก 2
     -
บางรัก 3
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ยานนาวา
     -
บางคอแหลม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
สาทร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางพลัด
     -
ตลิ่งชัน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ภาษีเจริญ
     -
บางแค
     -
หนองแขม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางขุนเทียน
     -
จอมทอง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
ราษฎร์บูรณะ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
คลองสาน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     -
บางกอกน้อย
     -
บางกอกใหญ
     -
ธนบุรี 1
     -
ธนบุรี 2
space
Last update :

 Friday, July 18, 2008
ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/7452.0.html

top back
 
 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 1103/32 ซ.เพชรบุรี 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-651-6324-5 , 02-253-2805 Fax : 02-251-1577 Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : accounthome@hotmail.com